Regulamin użytkowania strony

1. Informacje ogólne

Właścicielem strony jest firma FROMM Poland Sp. z o.o. Opisy produktów nie są instrukcją obsługi, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zamieszczonych na stronie. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody wywołane przez użycie dostarczonych informacji, w tym za wszelkie informacjie niekompletne lub nieprawdziwe, zostaną odrzucone. Informacje te mogą byc niepełne, dlatego też rezerwujemy sobie prawo do poszerzania opisów i informacji zawartych na stronie. Ważność części stron lub kompletnej publikacji może być przedłużona, zmieniona bądź usunięta w części lub całości, bez żadnych dodatkowych zawiadomień.

 

2. Opinie i linki

Właściciel strony nie odpowiada za informacje, nie działające linki oraz opinie wyrażane na stronach do których prowadzą linki ze strony www.fromm.pl. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód poprzez użycie tych informacji, odpowiedzialny być może jedynie autor tych stron, nie zaś osoba, która wykonała linki do tych stron.

 

3. Prawa autorskie

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie objęte są prawami autorskimi. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione, a wobec łamiących przepisy praw autorskich firma FROMM Poland będzie występować na drogę sądową. Jakiekolwiek powielanie lub używanie przedmiotów takich jak obrazy, zdjęcia, schematy, dźwięki lub teksty, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, jest zabronione, o ile dokonywane jest bez zgody autora.

 

4. Polityka prywatności

Wszelkie informacje wysyłane do firmy FROMM za pomocą strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) będą chronione przez firmę FROMM i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z klientem.

Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą karane.

 

5. Ważność prawna niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie ma stanowić część publikacji internetowej, z której dołączono link. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, to treść lub ważność pozostałych części pozostaje bz zmian.

 

eStats error: Could not connect to database! (/alt/home/webmaster.dir01/www/fromm/estats/lib/core.class.php: 349)